Naše Usluge

 • Projektovanje.
 • Nadzor projekata
 • Konsalting u građevinarstvu.
 • Veštačenje u oblasti građevinarstva.
 • Rušenje objekata.
 • Izrada glavnih projekata rušenja.
 • Humano deminiranje.

REFERENCE:

IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA:

 1. Projektovanje i izvođenje radova na izgradnji porodične kuće Božidara Jablana, po principu “ključ u ruke”,
  ul. Gospodara Vučića br.115, Beograd.
  Investitor: Božidar Jablan, Beograd, Površina: 480 m2, Godina: 2013;

 2. Izvođenje armirano-betonskih radova na dogradnji carinskog skladišta Kuehne NAGEL, Ugrinovci, Beograd.
  Investitor: Kokir gradnja, Beograd, Površina: 1250 m2, Godina: 2014;

 3. Projektovanje i izvođenje Magacina pomoćne mehanizacije na PK “DRMNO”, Kostolac.
  Investitor: JP “Elektroprivreda Srbije”, “TE-KO” Kostolac, Površina: 770 m2, Godina: 2014;

 4. Popravka I zamena dotrajalih elemenata krova hale objekta KN 23 u sklopu kompleksa Vojnotehničkog
  Instituta u Žarkovu.
  Investitor: Ministarstvo odbrane - Vojnotehnički Institut, ul. Ratka Resanovića 1,Beograd, Godina: 2014;

 5. Projektovanje i izvođenje Magacina odvodnjavanja na PK “Drmno”, Kostolac.
  Investitor: JP Elektroprivreda Srbije - Ogranak „TE - KO Kostolac“, Kostolac.
  Površina: 555 m2, Godina: novembar 2015;

 6. Izvođenje stambeno-poslovnog objekta “ŽIČKA 5” (radovi na iskopu i obezbeđivanju temeljne jame i izvođenje 3 podzemne etaže do k.0,00) ul. Žička br. 5, Beograd.
  Investitor: “LENEX INVEST”, ul. Andre Nikolića 3, Beograd, Površina: 1.500 m2, Godina: 2015;

 7. Izvođenje radova na sanaciji krova i zameni fasadne bravarije na objektu Dečjeg kulturnog centra, ul. Takovska 8, Beograd.
  Investior: Gradska uprava grada Beograda, Agencija za investicije i stanovanje, Površina: 400 m2, Godina: 2015;

 8. Izvođenje keramičarskih, gipsarskih, molerskih i fasaderskih radova na objektu STB 3-Polimark, Beograd.
  Investitor: Konstruktor Konsalting, ul. Oslobodjenja 10, Beograd, Godina: 2015;

 9. Izvođenje fasaderskih radova na objektu McDonaldsa u TC Stop Shop, Niš.
  Investitor: Konstruktor Konsalting, ul. Oslobodjenja 10, Beograd, Godina: 2016;

 10. Sanacija konstrukcije objekta Instituta za fiziku, ul. Pregrevica 118, Zemun, Beograd.
  Investitor: Institut za fiziku, ul. Pregrevica 118, Zemun, Beograd, Površina: 1.450 m2, Godina: 2015;

 11. Kapitalno održavanje zgrada I objekata - Zamena fasadne stolarije na objektima Ministarstva finansija, Uprava za trezor.
  Investitor: Ministarstva finansija, Uprava za trezor, Popo Lukina 7-9, Beograd, Godina: 2015;

 12. Uređenje prilaza sa izradom platoa kod glavne kapije kompleksa Vojnotehničkog Instituta u Žarkovu.
  Investitor: Ministarstvo odbrane - Vojnotehnički Institut, ul. Ratka Resanovića 1, Beograd, Godina: 2015;

 13. Betoniranje podne ploče u okviru kompleksa „Beogradmontaže” u Kumodražu.
  Investitor: BGM Elektro, Beograd, Godina: 2015;

 14. Izvođenje građevinskih radova na poslovnom objektu JKP “Javno osvetljenje”
  Investitor: “TELEFONKABL” a.d., Beograd, Godina: 2015;

 15. Izvođenje radova na instalacijama ViK na objektu “Zdravstvenog centra Aranđelovac”
  Investitor: “FURI Inženjering” d.o.o., Beograd, Godina: 2015;

 16. Adaptacija i rekonstrukcija mokrih čvorova, Dom Zdravlja Batajnica, ul. Jovana Brankovića 1, Beograd.
  Investitor: JADRAN ad, ul. Kornatska 2, Beograd, Godina: 2016;

 17. Adaptacija i rekonstrukcija mokrih čvorova, KBC “Bežanijska kosa”, ul. Bežanijska kosa bb, Beograd.
  Investitor: JADRAN ad, ul. Kornatska 2, Beograd, Godina: 2016;

 18. Adaptacija i rekonstrukcija mokrih čvorova, ZZZR MUP, ul. Durmitorska 9, Beograd.
  Investitor: JADRAN ad, ul. Kornatska 2, Beograd, Godina: 2016;

 19. Izvođenje keramičarskih radova u poslovno-skladišnom objektu, Šid.
  Investitor: Konstruktor Konsalting, ul. Oslobodjenja 10, Beograd, Godina: 2016;

 20. Izvođenje keramičarskih radova u poslovno-skladišnom objektu “NBK”, Stari Banovci.
  Investitor: Konstruktor Konsalting, ul. Oslobodjenja 10, Beograd, Godina: 2016;

 21. Izrada, isporuka I montaža metalnih pocinkovanih ograda za dogradjene terase na objektu Messma u Magdeburgu, Nemačka.
  Investitor: bauso GmbH, Marienstrase 1, Magdeburg, Nemačka, Godina: 2016;

 22. Izgradnja porodične kuće sa bazenom i obezbeđenjem objekta I terena od pojave klizišta, u ul. Dušana Damjanovića bb, Umka, Beograd.
  Investitor: Gordana Savić, Beograd, Površina: 220 m2, Godina: 2016;

 23. Izvođenje fasaderskih radova na objektu McDonaldsa u TC Stop Shop, Niš.
  Investitor: Konstruktor Konsalting, ul. Oslobodjenja 10, Beograd, Godina: 2016;


PROJEKTOVANJE, NADZOR I KONSALTING:

 1. Glavni projekat kuće za odmor – vikendice u Banatskom Karlovcu, Alibunar
  Investitor: Nikola Popovac, Beograd, Površina: 120 m2, Godina: 2013;

 2. Glavni projekat kuće za odmor, Nacionalni park Đerdap, Ladne vode, Boljetinski greben, Donji Milanovac.
  Investitor: Milorad Vučković, Beograd, Površina: 135 m2, Godina: 2013;

 3. Glavni projekat zaštite temeljne jame I susednih objekata za izgradnju stambeno-poslovnog objekta P+6+Ps na kp.br.7142/1 KO Zvezdara u ul. Žička 5 u Beogradu.
  Investitor: “LENEX INVEST”, ul.Andre Nikolića 3, Beograd, Godina: 2014;

 4. Glavni projekat adaptacije i rekonstrukcije vešeraja.
  Investitor: IOHB “Banjica”, Površina: 350 m2, Godina: april 2014;

 5. Glavni projekat dogradnje I nadziđivanja postojećeg objekta na kp 1447 KO Novi Beograd
  u ul. Generala Mihajla Nedeljkovića 102, Novi Beograd.
  Investitor: Blagoje Lenov, Beograd, Površina: 90 m2, Godina: 2015;

 6. Konsalting usluge na izgradnji Magacina semenske robe za Delta Agrar, Sombor.
  Investitor: Vizus inženjering, ul. Jurija Gagarina 34/2, Novi Beograd, Površina: 1.000 m2, Godina: 2015;

 7. Glavni projekat objekta Reznice alata, TE-KO Kostolac B, Kostolac.
  Investitor: JP Elektroprivreda Srbije - Ogranak „TE - KO Kostolac B“, Površina: 780 m2, Godina: 2014;

 8. Glavni projekat objekta Vatrogasnog doma, TE-KO Kostolac B, Kostolac.
  Investitor: JP Elektroprivreda Srbije - Ogranak „TE - KO Kostolac“, Površina: 320 m2, Godina: 2014;

 9. Glavni projekat rekonstrukcije fasade sa analizom energetskih svojstava zgrade IOHB “Banjica”, ul. Mihaila Avramovića 28, Beograd.
  Investitor: IOHB “Banjica”, Godina: 2013;

 10. Glavni projekat rekonstrukcije i adaptacije skener odeljenja IOHB “Banjice”, Beograd.
  Investitor: IOHB “Banjica”, Godina: 2014;

 11. Projekat rekonstrukcije i adaptacije pogona u okviru autobuske stanice Lastra, Lazarevac.
  Investitor: SP Lastra, Lazarevac, Površina: 1.800 m2, Godina: 2014;

 12. Projekat nadziđivanje i rekonstrukcija skladišta gotovih proizvoda, ul. Autoput br. 20, Zemun polje, Beograd.
  Investitor: Preduzeće za trgovinu i usluge “Diplon DOO”, ul. Autoput br. 20, Beograd, Površina: 485 m2, Godina: 2015;

 13. Idejno rešenje izgradnje objekta 09 -Trgovačkog centra, ul. Autoput br. 20, Zemun polje, Beograd.
  Investitor: Preduzeće za trgovinu i usluge “Diplon DOO”, ul. Autoput br. 20, Beograd, Površina: 1.488 m2, Godina: 2015;

 14. Izrada projekta sanacije i nadziđivanja objekta Instituta za fiziku, ul. Pregrevica 118, Zemun, Beograd.
  Investitor: Institut za fiziku, ul. Pregrevica 118, Zemun, Beograd, Površina: 1.450 m2, Godina: 2015. / 2016;

 15. Projekat enterijera, nameštaja obdaništa I nameštaja tipskih apartmana za objekat lokalne uprave Raška na Kopaoniku.
  Investitor: Opština Raška, Površina: 936 m2, Godina: 2015;

 16. Učešće u izradi Studije dugoročnog programa razvoja ekspolatacije uglja u Kolubarskom I Kostolačkom basenu – analiza važeće tehničke dokumentacije sa procenom kapitalnih i operativnih troškova izgradnje I izmeštanja infrastrukturnih objekata i elektroenergetske mreže i opreme.
  Investitor: Centar za površinsku eksploataciju DOO, ul. Kraljice Marije 25, Godina: 2015;

 17. Izrada projekta za građevinsku dozvolu za objekat Balon hale, ul. Mihajla Pupina, Beograd.
  Investitor: Razvoj blok 12 DOO, Beograd, Površina: 979m2, Godina: Septembar 2015;

 18. Elaborat odredjivanja broja i rasporeda parking mesta kao i njihova numeracija za garažu u ul. Svetogorska 6-8, na kp.br.2413/1 KO Stari Grad, Beograd, za potrebe postupka restitucije.
  Investitor: Uprava za zajedničke poslove republičkih organa, Beograd, Površina: 1.120 m2, Godina: Septembar 2015;

 19. Idejni projekat rekonstrukcije i projekat za izvođenje Osnovne Škola “Milan Ilić Čiča”, ul. Knjaza Miloša 88, Aranđelovac.
  Investitor: OŠ “Milan Ilić Čiča”, ul. Knjaza Miloša 88, Aranđelovac, Površina: 860 m2, Godina: decembar 2015;

 20. Projekat zamene krovne konstrukcije i fasade sportske hale, Svilajnac.
  Investitor: Opština Svilajnac, Površina: 2100 m2 Godina: jun 2015;

 21. Izrada glavnog projekta protivpožarne zaštite reciklažnog centra u Raški.
  Investitor: Opština Raška, Godina: maj 2015;

 22. Izrada tehničke dokumentacije za adaptaciju prostora za novu centralnu sterilizaciju.
  Investitor: IOHB “Banjica”, Godina: 2015;

 23. Tehničke kontrole projektne dokumentacije: "Projekat za građevinsku dozvolu regulicije i parternog uređenja priobalja reke Jošanice i Samokovke u Jošaničkoj banji".
  Investitor: Opština Raška, Godina: maj 2015;

 24. Vršenje stručnog nadzora nad radovima na Dečjem odeljenju objekta “Hercegovina”, Specijalne bolnice za rehabiliaciju Banja Koviljača.
  Investitor: “Specijalna bolnica za rehabiliaciju” DOO, Banja Koviljača, Godina: 2016;

 25. Vršenje usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na popravci instalacija u toaletu u Službi za hirurške intervencije (Operacioni blok) i izvođenju radova na adaptaciji prostora za smeštaj novog CT skenera.
  Investitor: IOHB “Banjica”, Godina: 2015;

 26. Vršenje usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na ugradnji HDPE geomembrane (hidroizolaciona folija) i geotekstila za kasetu za odlaganje pepela za potrebe termoelektrane Stanari.
  Investitor: “TEKON SISTEMI”, Godina: 2015;

 27. Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem građevinsko-zanatskih radova.
  Investitor: O.Š. " Jovan Cvijić" Beograd, Godina: 2015;

 28. Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem građevinsko-zanatskih radova.
  Investitor: O.Š. " Stevan Dukić" Beograd, Godina: 2015;

 29. Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem molersko-farbarskih radova.
  Investitor: O.Š. " Zaga Malivuk" Beograd, Godina: 2015;

 30. Konsalting usluge na rekonstrukciji i adaptaciji postojećih hala mlekare “Stara planina”, Dimitrovgrad.
  Investitor: Vizus Inženjering, Beograd, Površina: 4.500 m2, Godina: 2015;

 31. Izrada građevinskog, elektro I mašinskog dela Tehničkog projekta odbrane od površinskih I podzemnih voda Glavnog Rudarskog projekta povrinskog kopa Radljevo, Investitor: Centar za površinsku eksploataciju DOO, ul. Kraljice Marije 25, Godina: 2016;


RUŠENJE OBJEKATA (SA IZRADOM PROJEKTA RUŠENJA)

:
 1. Izrada glavnog projekta rušenja stambenog objekta u ul.Namesnika Protića 3, Beograd.
  Investitor: Dejan Jeremić, Beograd, Površina: 593 m2, Godina: 2013;

 2. Izrada projekta i rušenje stare porodične kuće Božidara Jablana, ul. Gospodara Vučića 115, Beograd.
  Investitor: Božidar Jablan, Beograd, Površina: 115 m2, Godina: 2013;

 3. Rušenje objekta kotlarnice u krugu Kliničkog centra NIŠ.
  Investitor: Klinički centar NIŠ, Bulevar Zorana Đinđića 48, Niš, Površina: 1.150 m2, Godina: 2014;

 4. Rušenje postojećih objekata sa rasčišćavanjem terena za izgradnju stambeno-poslovnog objekta na kp.br.7142/1 KO Zvezdara u ul. Žička 5 u Beogradu.
  Investitor: “LENEX INVEST”, ul. Andre Nikolića 3, Beograd, Površina: 250 m2, Godina: 2014;

 5. Glavni projekat rušenja postojećeg stambenog i pomoćnog objekta, ul. Mladena Stojanovića br. 26, Beograd.
  Investitor: “BIDUNIA LIMITED”, Kipar, Površina: 46 m2 Godina: april 2015;

 6. Glavni projekat rušenja postojećeg stambenog i pomoćnog objekta,
  ul. Bulevar Kneza Aleksandra Karađorđevića br. 55-57, Beograd.
  Investitor: Zepter Madlena, Beograd, Površina: 689 m2, Godina: april 2015;