Naše Usluge

 • Projektovanje.
 • Nadzor projekata
 • Konsalting u gradevinarstvu.
 • Veštačenje u oblasti građevinarstva.
 • Rušenje objekata.
 • Izrada glavnih projekata rušenja.
 • Humano deminiranje.

PODACI O IDENTIFIKACIJI DRUSTVA:

 • Slavija PROKING d.o.o
 • Sedište: Ul. Mihajla Bandura br. 15, 11080 Beograd - Zemun;
 • PIB: 105468197;
 • Matični broj: 20377640;