Naše Vrednosti

slika

slika

Naše Usluge

 • Projektovanje.
 • Nadzor projekata
 • Konsalting u građevinarstvu.
 • Veštačenje u oblasti građevinarstva.
 • Rušenje objekata.
 • Izrada glavnih projekata rušenja.
 • Humano deminiranje.

VIZIJA

Naša vizija je da budemo inovativno i efikasno preduzeće fokusirano na pouzdanim i kvaklitetnim rešenjima za naše partnere.

NAŠA MISIJA

Svoju viziju, Slavija Proking će realizovati kroz stalni rast svojih poslovnih mogućnosti. Naš profesionalan i efikasan rad i najviši kvalitet usluge garantuju našim partnerima, bez dileme, potpuno zadovoljstvo.

Zato što težimo da budemo među najboljim kompanijama u svemu što radimo mi:

 • savesno i u kontinuitetu održavamo najviši stepen integrisanog sistema menadžmenta kvalitetom, zaštite životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu u svakom poslu i to je naš bazni poslovni cilj,
 • smo preduzeće svesno svoje društvene odgovornosti koje poštuje zakonsku regulativu i dobru poslovnu praksu i to isto očekuje i traži od svojih poslovnih partnera,
 • izgrađujemo pouzdane partnerske odnose,
 • znamo da su garancija rasta poslovnih mogućnosti najbolji i najstručniji kadrovi, uz stalno edukovanje i stručno usavršavanje, kako u oblasti građevine i upravljanja projektima tako i u oblasti zaštite životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu,
 • identifikujemo i unapred procenjujemo potencijalne opasnosti i aspekte životne sredine kako bi rizike po bezbednost i zdravlje zaposlenih i štetne uticaje na životnu sredinu sveli na najmanju moguću meru,
 • koristimo tehnologije i materijale sa minimalnim štetnim uticajem na životnu sredinu,
 • smo opredeljeni za stalnu brigu o zdravlju i bezbednosti svojih zaposlenih i ostalih građana i očuvanju njihove imovine pri obavljanju poslovne delatnosti,
 • podstičemo inventivnost zaposlenih i timski duh u radu jer smo svesni da je to jedna od ključnih prednosti preduzeća na tržištu.

>