Naše Usluge

 • Projektovanje.
 • Nadzor projekata
 • Konsalting u građevinarstvu.
 • Veštačenje u oblasti građevinarstva.
 • Rušenje objekata.
 • Izrada glavnih projekata rušenja.
 • Humano deminiranje.

O Nama

Naše ključne kompetencije su izrada projektne dokumentacije, izvođenje radova i konsalting u oblasti građevinarstva.

Posebno ističemo naše mogućnosti u upravljanju građevinskim projektima kroz ceo životni ciklus, od preliminarnih analiza, studija izvodljivosti, izrade projektne dokumentacije svih nivoa do izvođenja radova. Slavija PROKING je u proteklom periodu, za svoje zadovoljne partnere, realizovala širok spektar projekata. U tom smislu smo usmerili sopstveni razvoj koji je, uz primenu najbolje svetske prakse, omogućio da naš stručni tim može da odgovori savremenim poslovnim izazovima.

Naš poslovni uspeh i reputacija bazirani su na primeni najboljih dostupnih tehnologija, kontinualnim istraživanjima i unapređivanju znanja i veština, i na najboljim ljudskim resursima.

MENADŽMENT

Direktor:


Mr Dragoljub Cvetković

Stalno zaposleni:

Departman za projektovanje i nadzor radova

 1. Mr Dragoljub Cvetković, dipl.inž.gradjevine
 2. Goran Mandić, dipl.inž.gradjevine
 3. Dejan Gajić, dipl.inž.elektrotehnike
 4. Dragoslav Gobelić, dipl.inž.gradjevine
 5. Veljko Kosanović, master inz.gradjevine

Departman za arhitekturu i urbanizam

 1. Aleksandra Miljević, master inženjer arhitekture
 2. Stefana Ilić, master inženjer arhitekture

Departman za pravne poslove

 1. Katarina Cimeša, dipl.pravnik

Ostali

 1. Radoslav Cvetković

Zaposleni na određeno vreme:

 1. Predrag Nesic, gradj.tehn., poslovodja
 2. Predrag Bojic
 3. Miljan Jovičić
 4. Elnes Hajradini
 5. Arnesen Hajradini
 6. Jordan Cvetković
 7. Predrag Pešić

slika