Naše Usluge

  • Projektovanje.
  • Nadzor projekata
  • Konsalting u gradevinarstvu.
  • Veštačenje u oblasti građevinarstva.
  • Rušenje objekata.
  • Izrada glavnih projekata rušenja.
  • Humano deminiranje.

Strana u izradi