slika

slika

slika

slika

Naše Usluge

  • Projektovanje.
  • Nadzor projekata
  • Konsalting u građevinarstvu.
  • Veštacenje u oblasti građevinarstva.
  • Rušenje objekata.
  • Izrada glavnih projekata rušenja.
  • Humano deminiranje.

SERTIFIKATI

slika

slika

slika

>